ลงนาม MOU

ผู้อำนวยการเพ็ญศรี แต่งเนตร ลงนามข้อตกลง การพัฒนาโรงเรียน English Program More »

มอบเกียรติบัตรอาเซียน

ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรอาเซียน แก่นักเรียน More »

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมดนตรีและศิลป์สร้างสรรค์

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมดนตรีและศิลป์สร้างสรรค์ More »

มอบเกียรติบัตรห้องสมุด

รองผู้อำนวยการ สมชาย สีขำ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน กิจกรรมสัปดาห์ ห้องสมุด More »

ทำบุญใส่บาตรวันแม่แห่งชาติ

นักเรียนและคุณครู ร่วมกันทำบุญใส่บาตรวันแม่แห่งชาติ More »

ตอบปัญหาสุขภาพ

การแข่งขันปัญหาสุขภาพ นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนนครไทย ได้รับรางวัลมากมาย More »

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล More »

เชิญร่วมงานศิษย์เก่า

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 More »

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

More »

 

5 ธันวาคม 2557

king2012

การแสดงแสงเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ งานประเพณีปักธงชัย รร.นครไทย

imageimage

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ประจำปี 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนนครไทย

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก ประจำปี 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนนครไทย

image

image

การอบรม Google App ภาคเรียนที่ 2

check_list

แบบสอบถามการอบรม

https://docs.google.com/a/nakhonthai.ac.th/presentation/d/1EE9ojPRZBTjDxlHxY_SjcowRq3VtyVMkI5lmYNcyGcc/edit?usp=sharing

การตรวจเยี่ยม ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1

ประเมินมาตรฐานสากล 300+100
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประชุม ผู้กำกับนศท.

ประชุม นศท.

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสิน

ประชุมศิลป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพม.39 พิษณุโลกกลุ่ม 3

 

งานศิลปหัตถกรรม

/  แผนผังการแข่งขันโรงเรียน  /

/ สถานที่แข่งขันนอกคารเรียน    เวทีที่ 1-3  / เวทีที่ 4-8 / เวทีที่ 9-15   /

/ อาคารบางยาง / อาคารจำปาขาว / อาคารศรีอินทราทิตย์ / อาคารปักธงชัย  / อาคารช้างล้วง  /

/ กำหนการแข่งขัน /

กรรมการตัดสิน   ลงทะเบียน  ณ ศาลาศศิดาอาเซียน  หน้าห้องโสตทัศนศึกษา

นักเรียน  ลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน

 

 

การประกวดแข่งขัน ดนตรีและศิลป์สร้างสรรค์ประจำปี 2557

image

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557

image