หน้าแรก

ข่าวกิจกรรม

 • บพ. เ้้้เด่ดด้กด้ด้เด้กด
  ส่ง 4 ก.พ. 2559 21:02 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • ประมวลภาพกิจกรรมส่งความสุข 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย นำคณะบริหารโรงเรียนเข้าคารวะและอวยพรปีใหม่ส่วนราชการทั้งภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจและเอกชน , คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ,กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 23:07 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี65 ประจำปีการศึกษา2558 ระหว่างวันท่ี 29-31 มค. 58 โรงเรียนนครไทยขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับดญ. ฐิติกานต์ อ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 23:01 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • นศท.จิตอาสา วันที่ 2 ก.พ.59 นศท.จิตอาสา ของ รร.นครไทย จำรวน 11 นาย บริจาคโลหิตให้ นางกิ่งแก้ว เดื่อคำ ผู้ป่วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกต้องผ่าต ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 22:57 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • เรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนครไทย จัดให้กับนักเรียนครบทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ท ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:33 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย พร้อมด้วยครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:31 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนนครไทย โดยคณะครูและบุคลากรผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยกระดับ สำรวจเมืองพ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:28 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โรงเรียนนครไทยจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับระดับชั้นม ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:25 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก 2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมบูรณาการให้กับนักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับป ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:23 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ทำบุญปีใหม่ 2559   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย นำคณะบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนครไทยจัดให้มีการทำบุญส่งท ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 20:19 โดย เอกชัย บุญอาจ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

RSS Feedhttps://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/khaw-kickrrm-1/rangwalheriyyngeinnanachati

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news
สรุปผลการแข่งขัน 

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news/bthkhwammimichux

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ม.6 และ ม.3 สอบ O-net ปี 2558
  ส่ง 4 ก.พ. 2559 00:14 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 1.      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ หมายถึง ศิษย์เก่าของโรงเรียนนครไทย ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ/มีความก ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2558 21:09 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • สรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า” กลุ่ม 3   1.       การแข่งขัน วงดนตรีสตริงขับร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้น ม.1 ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2558 21:10 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ขอเชิญครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนครไทย   ขอเชิญคุณครูและบุคลากร  ร่วม จัดอบรมครูและบุคลากร   โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2558 00:41 โดย เอกชัย บุญอาจ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนข่าวแบบสั้นๆ ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าวทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญที่ไหน (Where ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2558 23:57 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

nakhonthai.ac.th@gmail.comนายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

http://portal.obec.go.th/

http://www.bll.in.th/pages/home

http://e-clip.in.th/index.php/

http://www.dlit.ac.th/

https://sgs2.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=..%2fMaster+Pages%2fHorizontalMenu.master&Target=
 
https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/phrb-xanwy-khwam-sadwk-prachachn
 
 
  
 
https://www.facebook.com/nakhonthai.ac.th
  

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

ประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลนานาชาติ


ภาพยนต์สั้น


งานประเพณี ปักธงชัย


ศิลปะการแทงหยวก